Az építésügyi monitoring rendszer célja

Az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) részeként működő Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) célja az építésügyi államigazgatási eljárásokban keletkező adatok térbeli összefüggésekkel együtt történő kezelése. Az ÉMO az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ügyintézők, valamint a főépítészek munkáját támogató komplex monitoring funkciókat megvalósító térinformatikai alkalmazás.

Az ÉMO projekt keretében fejlesztett szakrendszerek:

 • Építésügyi modul:
  • Segítséget nyújt az építésügyi hatósági engedélyezési eljárások, valamint az építésügyi hatósági és építésfelügyeleti ellenőrzések tervezéséhez és lefolytatásához;
  • Hozzájárul az önkormányzati településrendezési feladatok ellátásához azáltal, hogy biztosítja a helyi építési szabályzatban és a szabályozási tervben szereplő településrendezési követelmények teljesülésének vizsgálatát.
 • Területrendezési modul:
  • Lehetőséget ad a digitalizált hatályos településszerkezeti tervek és a felsőbb szintű rendezési tervek (megyei, kiemelt térségi, országos) összevetésére.
 • Statisztikai modul:
  • Monitorfunkciókkal-, vezetői lekérdezésekkel támogatja a településrendezési eszközök és valós területi folyamatok változásának nyomon követését.
 • Mobil GUI:
  • Mobil eszközökön használható felülettel hatékonyabbá és gyorsabbá teszi a helyszíni ellenőrzéseket;
  • A Mobil GUI nem különálló alkalmazás, hanem olyan grafikus felhasználói felület (graphical user interface, röviden GUI), mely lehetővé teszi a kifejlesztett Építésügyi modul mobil eszközökön történő használatát.